شنبه, 26 آبان 1397

عنوان : منشور حقوق شهروندي
تاريخ شروع : 26/01/1393

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : اين منشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوري تهيه و تدوين گرديده است
توضيحات :             

بازگشت        فايل الحاقي        چاپ چاپ

پورتال شهرداری اقلید

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0