چهارشنبه, 25 مهر 1397

رو عنوان : از بهمن ماه 96 تاکنون صورت گرفت
عنوان : اجرای 22 هزار متر مربع آسفالت در سح شهر اقلید
کد خبر : ۲۰۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ 
ساعت : ۰:۱۵:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری اقلید

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0