گزارش ها

گزارش تخریب درخت ، قطع درخت یا حکاکی روی درخت ، گزارش تصادف وسایل نقلیه با درختان و صدمه دیدن کل یا بخشی از درخت
گزارش حذف یا هرس بدون مجوز شاخه های درخت
وضعیت نگران کننده یک درخت(ازبین رفتن در خطر بودن ناسالم بودن ترک خوردن توخالی بودن شکسته شدن و...)
گزارش صدمه زدن درخت به یک ساختمان. گزارش آویزان بودن اندامی از درخت از شاخه های دیگر یا آویزان بودن از سیم های برق. گزارش ممانعت یک درخت در دیدن تابلو راهنمایی رانندگی یا چراغ راهنما یا مسدود کردن معابر.

گزارش های خود را برای ما ارسال کنید.

درخواست ها

درخواست کاشتن درخت
درخواست حذف یک درخت
درخواست هرس درخت

درخواست های خود را با ما در میان بگذارید.

نظرات شما و شکایات

پیشنهاد ها و انتقاد ها
شکایات
تشکر و قدردانی

منتظر نقطه و نظرات شما هستیم.

پیگیری گزارش ها

نتیجه پیگیری:

پیگیری درخواست

نتیجه درخواست:

کد پیگیری را فراموش کرده اید؟؟؟

شما در این بخش می توانید کد پیگیری خود را بازیابی کنید.